آخرین مطالب ارسالی
Last Posts
آهنگ های ویژه
Best Posts
کاشت مو
بهترین سایت کاشت مو با کمترین قیمت
کلینیک زیبایی
تشخیص و درمان افزایش پرولاکتین خون – مجموعه دکتر حشمت | زنان زایمان – ناباروری – زیبایی – آموزش بارداری

 تشخیص افزایش پرولاکتین خون

با اندازه گیری میزان پرولاکتین خون به راحتی می توان آنرا تشخیص داد.
اگر ما مشکوک به وجود توده هیپوفیز هستیم، بهترین تست تشخیصی MRI است.

در مواردیکه میزان پرولاکتین سرم بیش از ۲۵۰ نانوگرم در میلی لیتر است احتمال وجود
توده هیپوفیز بیشتر است و در مواردی که میزان پرولاکتین سرم کمتر از ۱۰۰ نانوگرم در
میلی لیتر می باشد، احتمال وجود توده هیپوفیز اندک است. داروها می توانند میزان
پرولاکتین خون را بسیار افزایش دهند. اگر میزان پرولاکتین خون بیش از ۵۰۰ نانوگرم در
میلی لیتر باشد، احتمال وجود ماکروآدنوم بیشتر است.

 ارسال در حدود 5 ماه قبل  ادامه مطلب »